my LoVe Just For U

Daisypath Anniversary tickers

Saturday, February 5, 2011

usiasemakinmatangtapimanusiasemakinkelam

Masyarakat di negara Malaysia masih lagi kurang sensiviti tentang seni, mereka hanya melihat seni dengan nilai pandang sahaja bukan dengan nilai hayati. oleh kerana nilai sensivitI makin kurang tanpa mereka sedari nilai kreativiti tidak akan berkembang. kreativi seseorang manusia bermula apabila manusia memikirkan sesuatu masalah dan mencari altenatif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Demi mencapai Wawasan 2020, kesedaran tentang seni perlu dititikberatkan kerana negara maju memerlukan masyarakat yang berfikiran kreatif dan menaakul. oleh itu sama-samalah kita menghidupkan dan mula mempelajari apa itu seni dan apa yang dinamakan pemikiran kreatif.

"MY LIFE IS AN EXPRESSION OF MY TALENTS AND ABILITIES'

No comments:

Post a Comment